Träd/buskar på kartan. Skall dessa vara utritade?
Skrivet av Kart-Bosse   
2007-10-19

När jag ser en karta som denna är det bara att konstatera att detta är de kontinentala kartritarnas och löparnas sätt att se på redovisning av växtlighet och öppna ytor. Massor av gula och gröna duttar präglar kartorna. Vi har ju också märkt att deras sätt att se på terrängen även har kommit till Sverige på vissa håll och kartnormens minimimått för grönt och gult förbises helt.

Det är intressant att veta hur ni ser på redovisning av träd/buskar. Därför visar jag här tre exempel där jag de senaste åren har funderat på om de skall finnas på mina Idrekartor, eller ej.

Exempel A:  En ensam, yvig gran i tallskog.

Exempel B:  Ett yvigt granbuskage i fjällbjörksområde.

Exempel C:  Tydlig, dominant tall i lågfjällsskog.

Tyck nu till och RÖSTA!